საჩუქრის პირობები

ვაუჩერის გამოყენების წესები:

  • ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია 3 თვის ვადაში

  • ვაუჩერის თანხაში გადაცვლა ან თანხის დაბრუნება არ ხდება

  • ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია მასზე დატანილი კოდის წარდგენის შემდეგ

  • ვაუჩერიზე არსებული თანხა შესაძლებელია გამოიყენოთ ეტაპობრივად

  • ვაუჩერის შეძენისას არ მოქმედებს არანაირი აქცია ან ფასდაკლება